Kašperskohorská větev Zlaté stezky

K nejvýznamnějším středověkým obchodním cestám střední Evropy patří bezpochyby i Zlatá stezka. Název „Zlatá“ ji provází od počátku 16. století a značí mimořádnou výnosnost obchodu, který na ní probíhal. Hlavním důvodem pro navázání tohoto obchodního spojení byl nedostatek soli v českých zemích. Sůl byla nepostradatelnou součástí tehdejšího života, kromě vaření se využívala i při konzervaci potravin. Hlavním zdrojem soli byla solná ložiska ve východoalpské oblasti v Reichenhallu a Halleinu. Odtud se sůl přepravovala po řece Inn až do Pasova. Přes Šumavu byla sůl dopravována soumary do příhraničních českých měst. Kromě soli se do Čech dovážely drahé látky, jižní plody, koření nebo víno a opačným směrem hlavně obilí, slad, med, chmel, vlna nebo pivo.

První písemné záznamy o Zlaté stezce máme ze samého počátku 11. století.

Postupně vznikly tři trasy Zlaté stezky, nejstarší prachatická větev neboli Dolní Zlatá stezka, dále vimperská větev – Střední Zlatá stezka a nejmladší byla kašperskohorská větev neboli Horní Zlatá stezka.

Historie nejmladší části Zlaté stezky se začíná psát v roce 1356, kdy císař Karel IV. pověřil jistého Heintzlina Badera z Červené vytyčením a naplánováním trasy této nové obchodní komunikace. Ve stejném roce se začíná stavět i strážce této větve, královský hrad Kašperk, který je roku 1361 zprovozněn. Navíc listinou z 5. ledna 1366 nařizuje Karel IV. všem kupcům, kteří využijí tuto stezku, aby přenocovali v Kašperských Horách. Kdo by neuposlechl, zaplatí pokutu.

Vybrané úseky kašperskohorské větve v podobě úvozových cest jsou dodnes zřetelně zachované a tvoří nejpůsobivější a impozantní stopy této středověké obchodní komunikace v dnešních dnech. Trasa kašperskohorské větve vedla většinu času přes území, které nebylo trvale osídlené a lidská činnost se tu nestihla plně rozvinout. Z toho důvodu lze pozorovat trasu Zlaté stezky ve svém téměř původním vzhledu – tak jak ji viděli i soumaři procházející touto krajinou před stovkami let.

Mapa