Bývalá panství hradu Kašperk

Opolenec

Vesnička Opolenec (německy Oppelitz) je položená na jižním svahu kopce Borovina v nadmořské výšce kolem 650 metrů tři kilometry severozápadně od Kašperských Hor. První zpráva o ní je z roku 1436, kdy byla v držení města Sušice. Později, až do roku 1584, tvořila součást panství královského hradu Kašperk. Při rozprodeji tohoto rozsáhlého majetku se osada spolu s dalšími vesnicemi v okolí dostala do majetku královského horního města Kašperských Hor.

Kavrlík

Vesnička se skromně, ale malebně rozložila na jižním svahu nad Opoleneckým potokem na půl cesty mezi hradem Kašperk a Kašperskými Horami. První zpráva o Kavrlíku je z roku 1426, kdy se uvádí důl a štola sv. Václava pod vesničkou „Geyerle“. Roku 1585 Rudolf II. pronajal hrad Kašperk i s Kavrlíkem městu Kašperské Hory. Nejstarší historie vesničky zřejmě souvisela s místní těžbou zlata.

Červená

Vesnička Červená je vzdálená zhruba 3 km od Kašperských Hor, leží na malém přítoku Losenice. Název získala podle rudého zabarvení křemene s obsahem zlata, které se zde rýžovalo. Uprostřed Červené stojí mešní kaple Panny Marie Pomocné z roku 1856, která byla v roce 2010 restaurována. Ze vsi je nádherný výhled do okolí, v přímé blízkosti lze na lukách zahlédnout pasoucí se stáda bizonů.

Červená je východištěm výletů do čarokrásných údolí Zlatého potoka a Losenice, na keltské hradiště Obří hrad, případně k lokalitám zaniklé sklárny v Podlesí – Vogelsangu.

Tuškov

Ke kašperskému podhradí patří také nenápadná vesnička Tuškov (Tuškovy, Touškovy, Duschowitz). Rozkládá se v krásné krajině na jižním svahu nad údolím Opoleneckého potoka při staré silnici, která od nepaměti spojovala Kašperské Hory se Sušicí, 2 km severozápadně od Kašperských Hor v nadmořské výšce 640 metrů. V roce 1436 je jmenována mezi vesnicemi, které byly v držení města Sušice. Později je Tuškov součástí panství hradu Kašperk. Za Rudolfa II., v roce 1584, se Tuškov spolu s dalšími vesnicemi a příslušnými pozemky dostal do majetku Kašperských Hor.

Podlesí – Vogelsang

Podlesí je malé sídlo 3 km jižně od Kašperských Hor na severním svahu mohutné Huťské hory v nadmořské výšce 790 metrů obklopené lesy, loukami, pastvinami a také starými stromy, zejména lipami a kaštany.

Roku 1584 císař Rudolf II. prodal část panství hradu Kašperk spolu se sklárnami městu Kašperské Hory. Jako součást této kupní smlouvy se zachoval i urbář nově zakoupených osad, který se zmiňuje o dvou sklárnách na Vogelsangu, kde pracovali mistři Lienhart a Tomas. V roce 1840 zde bylo 14 usedlostí a 150 obyvatel. V osadě se zachovaly zbytky statku a barokní kaple sv. Barbory ze 17. století.

V okolí Vogelsangu se nachází řada přírodních atraktivit, jako je pláň Flusárna. Neobvyklý název souvisí s dříve v kraji rozšířeným sklářstvím, kdy jednou ze surovin pro výrobu skla byl tzv. flus (z němčiny) nebo také potaš – důležitá sklářská přísada ovlivňující vlastnosti skloviny. Z Flusárny je krásný výhled na město Kašperské Hory s hradem Kašperk v pozadí a do údolí říčky Losenice. Také lze navštívit pomníček letecké havárie z roku 1937, stopy Zlaté stezky nebo osady Velký a Malý Kozí Hřbet s návesními kaplemi a pěknými výhledy na krajinu kolem hradu Kašperku.

Mapa