Radnice

Původně renesanční dům, ve kterém sídlil i s rodinou zástavní držitel hradu Kašperk, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada Jiří z Lokšan. V 16. století byl do tohoto domu, jako do prvního kašperskohorskému, zaveden vodovod.

Vdova po Jiřím z Lokšan v roce 1551 odprodala budovu dnešní radnice měšťanům a ti ji před rokem 1597 upravili na radnici. Na konci 17. století bylo průčelí spojeno třemi barokními štíty a doplněno hodinovou vížkou. Poslední rozsáhlejší přestavba je ze 70. let 18. století, kdy se v řadě prostor uplatnily plackové klenby a průčelí bylo ozdobeno štukovou fasádou projektovanou patrně architektem Filipem Hegerem (kolem 1734–1804).

Kromě místní samosprávy sídlil na radnici až do roku 1938 okresní soud. Soudcem zde byl spisovatel satirik Václav Lacina. Na radnici se také dochovaly obecní šatlavy.

Mapa