„Kámen doteku“

Sochařský projekt „Kámen doteku“ Akčního sdružení Královský hvozd se rozprostírá mezi pěti německými a šesti českými obcemi kolem hraniční hory Ostrý na území o rozloze v průměru 30 kilometrů.

V každé z těchto obcí byl buď původní skalní masiv, nebo nově umístěn kámen z okolí, zbroušený a vyhlazený, takže vznikl jakýsi kámen k hlazení rukou, vyzývající k doteku. Dotekem se tak lze přes základní masiv dostat do kontaktu se sousedními obcemi i za hranicí.

V obci jsou umístěny dva kameny doteku, a to na skalním masivu hory Ostrý a na kameni začátku Cesty Panny Marie Bolestné s Ježíškem.

Mapa