Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem

Ke kostelu vede pěší stezka s názvem „Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem“.

Do osmi dochovaných žulových kamenů z původní křížové cesty byly osazeny keramické plastiky klatovského keramika Gustava Fifky vyjadřující bolest Panny Marie při cestě k církvi, další čtyři plastiky zdobí prostory kostela.

„Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem“ byla vysvěcena plzeňským biskupem Msgr. Radkovským 5. září 2004.

Mapa