Knížecí Pláně

Nutnost zpracování dříví v pohraničních lesích vedla k tomu, že v roce 1799 dal kníže Schwarzenberg souhlas k tomu, aby si 48 dřevařských rodin postavilo své domky v místě, které mělo tehdy název Schöne Ebene – Pěkná vyhlídka. V letech 1800–1801 byla postavena nová vesnice. Nová osada dostala jméno Fürstenhut, které se až později, v roce 1877 objevilo v české podobě Knížecí Pláně. Stará lidová pověst uvádí vznik místního názvu poněkud jinak. Vypráví se v ní, že v době zakládání obce toto místo navštívil sám kníže Schwarzenberg, kterému však silný vítr odnesl jeho klobouk, jenž zůstal viset na jedné vysoké jedli. Jeden z místních dřevorubců rychle vylezl na strom, z něhož klobouk sejmul a předal jej knížeti se slovy: „Zde je váš klobouk!“ Kníže mu za jeho výkon poděkoval a prohlásil, aby na památku této události byla nová obec pojmenována Knížecí klobouk – německy Fürstenhut.

Nejstarší písemná zpráva o počtu domů a obyvatel se zachovala z roku 1840, kdy zde stálo již 59 domů, v nichž bydlelo celkem 521 osob. Tehdy zde stála myslivna, lesní hájovna, mlýn, pila a hospoda a bylo zde stanoviště hraniční stráže. V roce 1861 byl položen základní kámen nového kamenného kostel, který byl slavnostně vysvěcen 27. ledna 1864 za účasti široké veřejnosti. V roce 1865 byla v Knížecích Pláních zřízena samostatná fara, tehdy zde v 60 domech žilo 725 osob. V pozdějších letech docházelo ke vzrůstu počtu domů, avšak počet obyvatel měl klesající tendenci.

Po správní stránce byla v roce 1850 obec připojena pod správu obce Kunžvart (nyní Strážný) a teprve v roce 1902 zde byl zřízen samostatný obecní úřad. Poštovní úřad byl otevřen v roce 1913. V roce 1930 žilo v obci celkem 458 osob. Převážná část obyvatelstva byla německé národnosti, pouze osm osob bylo národnosti české. Po ukončení druhé světové války značná část místního obyvatelstva v poválečné době uprchla do Německa, a tak řádným odsunem odešlo pouze 58 osob. Ještě v roce 1957 zde bydlelo 53 osob, avšak vznik zakázaného příhraničního pásma způsobil definitivní zánik obce. Kostel byl odstřelen roku 1956. Do současnosti se nedochoval žádný z dřívějších domů obce Knížecí Pláně. Na místě, kde nyní stojí Knížecí Pláně - Hájenka, stála kdysi hájovna.

Mapa