Klášterní kostel

Klášter St. Oswald je původní klášter Benediktýnů, ve kterém se nachází místo přírodního zázraku – pramen ve skále, kterému jsou připisovány léčebné účinky.

Vydatný a lahodný léčivý pramen byl také důvodem, proč se Sankt Oswald stal klášterem a poutním místem.

Umělci z Německa, Rakouska a Česka se zde sešli na společném sympóziu, aby na přilehlé meditační cestě ztvárnili tajemství a poselství lesní modlitby.

Dodnes se zde koná historická „Nitěná sobota“, kdy probíhá slavnostní poutní bohoslužba a trh před kostelem.


Mapa