Lada – Perly v moři lesů

Lada jsou dříve využívané pastviny v oblasti zalesněného horského hřebene při hranicích s Českou republikou.

Pojmem „lada“ jsou označovány odlesněné plochy na horském hřebeni Bavorského lesa. Prvními uživateli pastvin v neosídlených vysokých polohách byli lesní býci a mladý hovězí dobytek z oblasti Lindbergu a okolních vesnic.

Většina z dosud existujících lad leží ve vyšších polohách nad 1100 m n. m.

Obzvláště početná a rozlehlá jsou lada v oblasti obce Lindberg. Se svými působivými staletými stromy, především s bizardními horskými javory a buky, budí dojem krajinného parku uprostřed sevřených lesů. Na „almech Bavorského lesa“, jak jsou lada nazývána, zmlklo roku 1962 vyzvánění pasteveckých zvonců.

Stále častěji však potkáváme na dobře značených cestách turisty, kteří rádi navštěvují tato místa a dovedou stále více ocenit léčivou sílu zdravého lesního vzduchu.

Obzvláště půvabná je pěší turistika mezi Falkensteinem a Roklanem, k nejkrásnějším a nejpůsobivějším slatím Bavorského lesa, která se nazývají Zwieselter Filz a Latschenfilz s tajemným klečovým jezírkem. Tyto původní slati mají mezinárodní význam, protože se jedná o největší sedlové slati ve Spolkové republice.


Mapa