Scheuereck

Jelení obora u obce Scheuereck nabízí na 9 ha přírodní zážitky nevšedního druhu. Na 300 m dlouhé trase oborou se dvěma vyhlídkovými plošinami s lavičkami můžete od jara do podzimu pozorovat zvířata z bezprostřední blízkosti. Zastřešená vyhlídková věž u místa zimního krmení nabízí i při špatném počasí optimální příležitost pozorovat našeho největšího savce v jeho přirozeném lesním prostředí.

Scheuereck je také výchozím bodem pro pěší výlet k rokli Höllbachgspreng s vodopády.

V terénní prohlubni, v hlubokém zářezu vyvěrá potok Höllbach a zurčí roklinou přes její příkré skalní útvary, které dosahují výšky domu, v několika kaskádách dolů k údolí.

Nikde není tak zřetelný neustálý vznik a zánik v přírodě jako právě u tohoto nedotčeného lesního potoka. Pozůstatkem z doby plavení dřeva v oblasti Falkensteinu je dochovaný práh na toku potoka. Opuštěná a odlehlá leží někdejší plavební nádrž, s malou chatkou pro přenocování u vstupu do rokle Höllbachgspreng. Vysoký horský les obklopuje jezírko a zrcadlí se na jeho hladině.


Mapa