Přehradní nádrž na pitnou vodu

Přehradní nádrž na pitnou vodu ve Frauenau (náklady na její výstavbu činily cca 70 mil €) byla vybudována v letech 1974 – 84; do provozu byla uvedena roku 1983. Přehradní hráz o výšce více než 80 m byla v době výstavby nejvyšší hrází ze sypaného kamene ve Spolkové republice Německo. Přehrazením řeky Kleiner Regen a potoka Hirschbach vzniklo jezero o objemu téměř 22 mil. m³. Zadržovaná vody slouží především pro zásobování pitnou vodou.

Přes 85 m vysokou čerpací věž je voda přiváděna potrubím do úpravny pitné vody, kterou provozuje Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald a nachází se ve Flanitzalm. Zde se surová voda mění ve vodu pitnou. Každoročně je z přehrady pro tento účel odčerpáno cca 8 mil m³ vody.

Přehrada současně plní funkci ochrany před povodněmi. Přehradní hráz je pod nepřetržitou kontrolou. Nejdůležitějším opatřením je kontrolní chodba, která prochází pod celou hrází u její základové paty v celkové délce 720 m. Předřazené hráze na řece Kleiner Regen a potoce Hirschbach zadržují splavené dřevo a listí. Údolí řeky Kleiner Regen je položené vysoko. Při výšce cílového bodu 767 m n. m. je možné vodu téměr do celé zásobované oblasti dopravovat přirozeným spádem.

Aby bylo možné přehradu ochránit před škodlivými vlivy, vyhlásil zde Úřad zemské rady Regen ochranné pásmo vodního zdroje. Z tohoto důvodu je také zakázáno vstupovat na břehy, lovit zvěř a ryby.

Pro turisty a pěší je přehrada atraktivním cílem v každém ročním období.


Mapa