Zážitková cesta na lada a rašeliniště

Rašeliniště

Mírně zvlněné pánve ve vysokých polohách šumavského pohoří skrývají rozsáhlé komplexy rašelinišť.

Větší část těchto velkých rašelinišť leží na území České republiky v Národním parku Šumava.

Na bavorské straně se menší počet menších rašelinišť nachází v oblasti horského hřebene, především v blízkosti středoevropského rozvodí (mezi řekami Dunajem a Vltavou).

Mezi nejvýznamnější rašeliniště se řadí Klečové rašeliniště Latschenfilz s tajemným Klečovým jezírkem Latschensee, a také Hinterer Sulz.

Lada

Sedláci z okolí Zwieselu směli dříve v letních měsících pást svůj dobytek na lesních pastvinách. Pověřený pasák dobytka zůstával od června do září se stádem (převážně mladých kusů skotu) ve vysokých polohách Bavorského lesa.

Lesy se postupně stávaly prostupnějšími a brzy vznikaly také téměř odlesněné horské louky, které jsou v Bavorském lese nazývány „lada“. Pasáci je převážně využívali jako místa k přenocování a k polednímu odpočinku.

Lesní pastva dobytka skončila už v padesátých letech minulého století.

Z mnoha listnatých stromů, které byly vždy oblíbené pro svůj stín, se některé dochovaly až do dnešních dnů v podobě skutečných stromových obrů nebo jejich pozůstatků.

Lada v podobě nezalesněných ploch by měla zůstat i do budoucna zachována jako svědectví zašlých časů.

(Zdroj textu: Leták Zážitková cesta „Lada a rašeliniště“. Národní park Bavorský les).


Mapa