Rokokový kostel „Zur lieben Frau“

Rokokový kostel „Zur lieben Frau“ je malým klenotem v srdci Frauenau.

Zatímco navenek působí spíše nenápadně, interiér kostela, vystavěného v letech 1759 až 1767, je vyzdoben ornamentálním štukováním a freskami mistrovských rukou:
Melchior Modler (1732–1768) vytvořil štukatérské práce v části oltáře a kostelní lodi, Asamův žák Franz Anton Rauscher (1731–1777) je autorem nástěnných a stropních maleb.

Frauenauský rokokový kostel se řadí k nejkrásnějším a umělecky nejbohatším kostelům Východního Bavorska a byl postaven na místě původního pozdně gotického kostela Krumenauer-Kirche z roku 1396.

Hlavní součástí oltáře je Pieta z období kolem roku 1480. Je synonymem hlubokého uctívání Panny Marie v Bavorském lese.


Mapa