Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Železné Rudě byl postaven v pseudobarokním slohu a je často fotografovaným motivem a ozdobou obce. Vystavěn byl roku 1908. 

O rok později 1909 byla Bavorská Železná Ruda povýšena na samostatnou farnost a 10. července 1909 poprvé vyzváněly zvony na věži nového farního kostela. 14. listopadu téhož roku byl kostel slavnostně benedikován a 19. října 1919 vysvěcen řezenským biskupem. Patronem kostela je sv. Jan Nepomucký. 

Historickým dnem byl 3. únor 1990, kdy se mezi kostely v Bavorské Železné Rudě a Železné Rudě utvořil lidský řetěz 50.000 účastníků a slavila se společná česko-německá bohoslužba. Tím byl jednak stvrzen pád železné opony, ale také zaseto semínko pokračující úspěšné spolupráce mezi českou a německou stranou také v církevní oblasti.

Mapa