Klatovy židovské

Synagoga

Synagoga a s ní spojená budova židovské školy se nachází v Plzeňské ulici č. p. 178, od které je oddělena městskými hradbami. Byla vystavěna podle plánů architekta Emiliana Fischera v roce 1876, kdy byly do synagogy vneseny a uloženy svitky Tóry. Budova klatovské synagogy, na rozdíl od celé řady synagog v pohraničí přečkala i období Protektorátu Čechy a Morava, přestože i v Klatovech byl zaznamenán v roce 1941 pokus o její zničení ze strany členů pronacistické organizace Vlajka. Vnitřní vybavení však bylo během války téměř zničeno. V současné době je synagoga nepřístupná.

„Zmizelý svícen“ – pomník obětem holokaustu v Klatovech

Pomník je situovaný tak, aby boční strana se jmény byla obrácená ke klatovské synagoze. Tuto souvislost umocňuje přístupový chodník z velkých žulových dílů, do kterých jsou vsazeny fragmenty kolejnic. Místo pro pomník bylo vybráno v blízkosti bývalé synagog a s pozadím klatovské Černé věže. Autorem pomníku je Václav Fiala.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Klatovech je situován v těsné blízkosti městského hřbitova, nad budovou krematoria. Byl založen v roce 1871. Na hřbitově je více než 400 náhrobků, nejstarší se nachází v levé horní části hřbitova. Zvláštností hřbitova je samostatné oddělení dětských hrobů, kterým byl vyhrazen prostor nalevo od vstupní brány. Klíč od hřbitova je možno zapůjčit v budově městského úřadu č. p. 62 na náměstí Míru, ve služebně městské policie.


Mapa