Pavilon skla Klatovy

Od roku 2014 mohou najít návštěvníci Klatov v zahradě vedle Vlastivědného muzea Dr. Hostaše světově významnou sbírku skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. století v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor. Tato firma se proslavila zejména svým luxusním secesním sklem a uměleckým sklem, které stálo u kořenů moderního evropského sklářského designu. Vystavené předměty tak patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve světovém sklářství vzniklo.

Expozice v klatovském Pavilonu skla je se svými více než 500 exponáty druhou největší evropskou veřejně přístupnou sbírkou výrobků sklárny Lötz. Obdivuhodná je mimo jiné pro svou mimořádnou komplexnost, díky níž mohou návštěvníci spatřit největší škálu tvarů a dekorů, které kdy firma Lötz vyráběla.

Tato unikátní kolekce je soukromým vlastnictvím jednoho rakouského sběratele, který se rozhodl výsledky své celoživotní lásky k šumavskému sklu zpřístupnit veřejnosti, a to právě v oblasti Šumavy, kde bylo toto sklo kdysi vyrobeno.

www.pask-klatovy.cz


Mapa