Renesanční měšťanské domy

Renesanční měšťanské domy jsou němými svědky hospodářsky nejvýznamnější epochy dějin města, kterou přineslo v 16. století pěstování chmele a čilý obchodní ruch na stezce do Bavor. Přestože byla v pozdějších staletích většina domů přestavěna, můžeme dodnes v Klatovech obdivovat několik původních renesančních domů, dokazujících bohatství svých tehdejších majitelů. Mezi ně patří tzv. Koškovský dům na rohu náměstí Míru a Vídeňské ulice. Jeho vlastník tu nechal ve vnitřním dvoře před téměř pěti staletími zřídit dvojité arkády podle vzoru z italského Toskánska. Toto nádherné zákoutí v centru města bylo v roce 2010 nově upraveno a otevřeno veřejnosti, která si oblíbila zdejší letní komorní koncerty. Pozornosti návštěvníků Klatov neujde zajisté ani renesanční fasáda tzv. Vlachova domu na rohu Plánické a Krameriovy ulice nesoucí nejzachovalejší sgrafitovou výzdobu ve městě, doplněnou alegorickými postavami neřestí a ctností.


Mapa