Bývalý klášter dominikánů a kostel sv. Vavřince

Dominikáni se usadili u městských hradeb již ve 13. století. Přestože byli mniši v roce 1419 vyhnáni husity, vrací se do Klatov po 200 letech znovu, aby zde vystavěli novou budovu kláštera a kostel sv. Vavřince, projektovaný místním stavitelem italského původu M. A. Gilmettim. Roku 1785 byl klášter císařem Josefem II. zrušen a později zde vzniklo gymnázium. Bývalý kostel je dnes využíván pro sezónní výstavy moderního umění, v budově kláštera je od r. 2007 denní stacionář pro postižené spoluobčany.

www.gkk.cz


Mapa