Městské opevnění

Na ochranu středověkých Klatov byly kolem města vybudovány dva pásy kamenných hradeb. Starší z nich umístěný blíže k městu, byl silný kolem 2 m a dosahoval výšky 7-8 m. V 15. století byl před tuto zeď předsazen další hradební prstenec, doplněný polokruhovými baštami. Přestože byla převážná část opevnění včetně všech tří bran v 19. století stržena, narazíme dodnes na mnoha místech na jeho pozůstatky. Nejzachovalejší část se nachází za arciděkanským kostelem, kde si můžeme prohlédnout oba pásy hradeb doplněné baštami.


Mapa