Arciděkanský kostel Narození Panny Marie

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie je nejstarší dosud stojící stavbou ve městě. Vznikl již ve 13. století a od té doby plní funkci farního chrámu. Úpravy, realizované po roce 1400, zcela změnily jeho původní vzhled a daly vzniknout prostornému síňovému kněžišti, doplněnému po roce 1550 vzdušnou lodí s pozdně gotickou hvězdicovou klenbou. Na hlavním oltáři je vystaven obraz klatovské Madony, jenž je volnou kopií fresky z italského městečka Re. Tento obraz roku 1685 zázračně krvácel a přivedl do Klatov každoročně tisíce poutníků. Dnes je tato událost připomínána při procesí s mariánským obrazem, které se koná v rámci klatovské pouti vždy druhý víkend v červenci.


Mapa