Jezuitský kostel Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce

Kostel je často označovaný jako klenot barokního umění jihozápadních Čech. Vznikl v 2. polovině 17. a v 18. stol. jako součást klatovské jezuitské koleje. Na jeho stavbě se podíleli nejvýznamnější architekti své doby, jako např. C. Lurago, D. Orsi nebo K. I. Dientzenhofer. Interiér kostela je vyzdoben obdivuhodnými iluzivními freskami hlavního oltáře a kupole od J. Hiebla. Kostel dnes, tak jako kdysi, spojuje můstek s vedlejší budovou bývalé jezuitské koleje. Ta sloužila po zrušení řádu v roce 1773 jako kasárna dragounů, dnes zde sídlí městský úřad a knihovna.


Mapa