Radnice

Se stavbou klatovské radnice se započalo v roce 1557 a dokončena byla o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Celková přestavba se uskutečnila v letech 1848 – 1850 v empírovém slohu. V letech 1923 – 1925 proběhla poslední z velkých přeměn této budovy. Bylo přistavěno další patro a novorenesanční štíty podle projektu architekta Josefa Fanty. Původní pozdně gotické jádro budovy zůstalo zachováno, úpravy v 17. století připomíná portál s nápisovým chronogramem 1697 a některé pozdně barokní klenby. Sochařská výzdoba je dílem sochařů Č. Vosmílka a F. Rouse, malířská pak L. Nováka a J. Čejky. Z větší části zůstalo také zachováno původní vybavení: dřevěné obložení stěn, nábytek apod. Budova je dnes sídlem městského úřadu.


Mapa