Klatovské parky

MERCANDINOVY SADY

Mercandinovy sady, dnes nazývané také Velký městský park, byly pojmenovány po klatovském krajském hejtmanovi Františku Hraběti z Mercandinu. Jedná se o nejstarší klatovský park o rozloze 114 999 m2, který vznikl v letech 1841-1845 na místě tehdejšího pastviště. Park, který se dnes nachází mezi silnicemi vedoucími směrem na Strakonice a Železnou Rudu, byl vybudován v anglickém stylu v okolí starého rybníka, doplněn francouzskou zahradou a empírovou kolonádou. Nachází se zde vzácné dřeviny, např. liliovník tulipánokvětý, ginkgo biloba nebo jedlovec kanadský. Návštěvníci mohou obdivovat také zdejší sochy a fontány. Celým parkem protéká Drnový potok. Velký park je jedním z nejstarších městských parků v České republice a byl vyhlášen chráněným krajinným prvkem.

 

SADY JAROSLAVA VRCHLICKÉHO

Byly založeny v roce 1889 jako druhý městský park na ploše o rozloze 26 880 m2. Jejich součástí je původně hradební věž - okrouhlice, pomník geologa Dr. Jana Krejčího, klatovského rodáka i novodobá sochařská díla Václava Fialy. Do parku směřují okna „starého gymnázia“, na kterém studoval J. Vrchlický.

 

SADY DR. KARLA HOSTAŠE

Park o rozloze 6195 m2 vznikl roku 1934 na místě tehdejších zahrad a zasypaného příkopu mezi městskými hradbami. Z původního městského opevnění se zde zachovala čtverhranná bašta a polookrouhlice. Uprostřed parku je umístěn pomník obětem komunismu od Olbrama Zoubka. Sady byly pojmenovány podle významného klatovského rodáka starosty a zakladatele muzea.

 

SADY NA VALECH

Jako park bylo toto prostranství pod Černou věží o rozloze půl hektaru upraveno v roce 1903.Na úpatí sadů stojí za povšimnutí boží muka z roku 1643 se svatým Václavem a svatým Vojtěchem, která sem byla přemístěna z Nepomucké ulice (dnes Gorkého).

 

PARK U JEZUITSKÉ KOLEJE

Tento nejmladší klatovský park vznikl v roce 2005. Nachází se na místě, které v době, kdy byla jezuitská kolej přeměněna na kasárna, sloužilo jako nástupiště vojáků.

 

PARK U BÍLÉ VĚŽE

Tento parčík v okolí Bílé věže, která slouží jako zvonice arciděkanského kostela, vznikl teprve v roce 2001. Je zde umístěno sochařské dílo klatovského umělce Václava Fialy.

 

SADY MISTRA JANA HUSA

Tento park o rozloze 20 000 m2, který je častěji označován jako Vodojem, byl založen v roce 1904 v okolí městské vodárny - vodojemu. Je odtud krásný výhled na město a Šumavu.

 

LESOPARK HŮRKA

Lesopark Hůrka se nachází na západním okraji města. Návštěvníkům se zde nabízí krásný výhled na část Šumavy, ať už z vyhlídkového místa za kostelem sv. Martina nebo z rozhledny postavené na místě kaple sv. Anny. Hůrka je ideálním místem k vycházkám, odpočinku, sportu.