Skleněná archa

Archa dlouhá bezmála pět metrů, vysoká dva metry a tři tuny těžká, sestavená ze 480 slepených skleněných plátů, má symbolizovat zdejší tradiční sklářství spjaté s přírodou bez hranic.

Loď, kterou vytvořili bavorští sklářští mistři, představuje Šumavu a Bavorský les.  Tento symbol přátelství umocnili čeští řezbáři, kteří vytvořili ze šumavského dřeva ruku o rozměrech 4 krát 4 metry.

Dílo zdůrazňuje křehkost a krásu regionu a podtrhuje odpovědnost k přírodě a především k trvale udržitelnému rozvoji.