Křížová cesta

K začátku Křížové cesty dojdete z náměstí po zelené značce. Za mostem přes řeku Otavu odbočíte doleva a půjdete po proudu řeky. Za poslední budovou, Domem dětí a mládeže, je první zastavení. Odtud vede pěšina vzhůru lesem. Unikátnost sušické Křížové cesty spočívá v jejím zpracování a umístění. Jednotlivá zastavení, která jsou velmi citlivě zasazena do malebného svahu, ukovali umělečtí kováři, studenti Střední školy v Oselcích, jako svou maturitní práci v roce 2010.

Mapa