Klatovy – Turistické tipy

Černá věž v jihozápadním rohu náměstí je zdaleka viditelnou dominantou města.
Z větší části zůstalo také zachováno původní vybavení: dřevěné obložení stěn, nábytek apod. Budova je dnes sídlem městského úřadu.
Kostel je často označovaný jako klenot barokního umění jihozápadních Čech.
Tyto krypty, sloužící do roku 1783 k pohřbívání členů řádu i jejich dobrodinců, byly vybaveny důmyslným systémem průduchů.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce je jednou z nejzachovalejších lékáren s barokním interiérem v celé Evropě.
Oficiálním datem příchodu jezuitů do Klatov je 11. březen 1636. Jezuité tak i v Klatovech začali budovat misie, poté rezidenci a posléze kolej, kostel a školy.
Arciděkanský kostel Narození Panny Marie je nejstarší dosud stojící stavbou ve městě.
Netypicky, jakoby osamoceně, stojí poblíž chrámu jeho zvonice, zvaná Bílá věž, postavená roku 1581.
Na ochranu středověkých Klatov byly kolem města vybudovány dva pásy kamenných hradeb.
Bývalý kostel je dnes využíván pro sezónní výstavy moderního umění, v budově kláštera je od r. 2007 denní stacionář pro postižené spoluobčany.
Renesanční měšťanské domy jsou němými svědky hospodářsky nejvýznamnější epochy dějin města, kterou přineslo v 16. století pěstování chmele a čilý obchodní ruch na stezce do Bavor.
Tato secesní budova byla postavena v letech 1905 – 1907 jako městská spořitelna podle plánů plzeňského architekta R. Štěcha.
Expozice v klatovském Pavilonu skla je se svými více než 500 exponáty druhou největší evropskou veřejně přístupnou sbírkou výrobků sklárny Lötz.
Galerie moderního a současného umění vznikla po roce 1989 v historickém domě na klatovském náměstí, v němž také sídlí barokní lékárna.
„Božskou květinu“ pojmenovanou švédským botanikem K. Linné, začali klatovští nadšenci pěstovat po skončení napoleonských válek.
Synagoga a s ní spojená budova židovské školy se nachází v Plzeňské ulici č. p. 178, od které je oddělena městskými hradbami.
Mercandinovy sady, dnes nazývané také Velký městský park, byly pojmenovány po klatovském krajském hejtmanovi Františku Hraběti z Mercandinu.
Návštěvníkům se zde nabízí krásný výhled na část Šumavy, ať už z vyhlídkového místa za kostelem sv. Martina nebo z rozhledny postavené na místě kaple sv. Anny.
Dopřejte si odpočinek v dostatečné míře, ať už má být aktivní nebo pasivní. Pozveme vás do nově zrekonstruovaného klatovského plaveckého bazénu.
Hrad a zámek Klenová se nachází na stejnojmenném kopci 13 km západně od města Klatovy, v Plzeňském kraji, asi 2 kilometry od Janovic nad Úhlavou.
Hrad s opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby.
Rozhledna sv. Markéty u obce Dlažov mezi Klatovy a Kdyní se tyčí do výšky 25 metrů a nabízí pohled na Domažlicko, Klatovsko i na vrcholky Šumavy.