Klatovy – Historie

Město Klatovy založil kolem roku 1260 český král Přemysl Otakar II. na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech do bavorského Podunají. Nové sídlo mělo dodnes dobře patrný šachovnicový půdorys s velkým čtvercovým náměstím a důmyslným systémem městského opevnění.

První období rozkvětu zažívá královské město již ve 14. století, kdy mu čeští panovníci udělili celou řadu privilegií – více než nedaleké Plzni. Také v době husitské patřily Klatovy mezi důležitá města, podporující Žižkův táborský svaz. Teprve 16. století je však dobou opravdového rozkvětu. Tehdy se řadily Klatovy díky pěstování chmele mezi nejbohatší česká města. Tuto dobu dodnes připomíná impozantní, 81 metrů vysoká Černá věž. Následující třicetiletá válka pak vzala městu všechen lesk, ale plamínek naděje, že se Klatovy stanou opět významným městem, zažehli v 17. století jezuité, kteří zde vybudovali latinské gymnázium a zanechali po sobě dodnes obdivované památky vrcholného baroka v čele s řádovým kostelem. Punc výjimečnosti pak Klatovy získávají po roce 1685, kdy sem přicházejí tisíce poutníků uctít zázračný obraz Klatovské Madony.

V 19. století se královské město mění na město průmyslové, zároveň se rodí tradice pěstování drobnokvětých karafiátů, které získávají četná ocenění na mezinárodních výstavách. Vedle vojenských pluků si město za své sídlo vybrali majitelé textilních či strojírenských továren, po roce 1870 sem přijel první vlak. Tristní časy zažily Klatovy za 2. světové války, když si zde zřídili svou služebnu příslušníci nacistického gestapa. Mučení a popravy v nedalekém Spáleném lese pak ukončil až příjezd amerických vojáků, kteří město v květnu 1945 osvobodili.

Výsledkem jednotlivých historických etap jsou Klatovy městem s bohatou historickou tradicí a živou kulturní současností, které má i ve 21. století stále co nabídnout.