10 – Stezka strážců hranice

Z desatera velitele objektu lehkého opevnění
Propagační pohlednice hraničářských jednotek ze 30. let 20. století
1. Pozoruj bedlivě svěřený úsek, získávej zprávy – pozoroval-li jsi něco podezřelého, hlas to ihned svému veliteli a upozorni sousedy – pak nebudeš nikdy překvapen. Pozoruj též sousední objekty.

2. Tvojí hlavní zbraní jsou kulomety. Dbej, abys ovládal ty i celá tvoje osádka obsluhu těchto kulometů – využij každé chvíle k zdokonalení sebe i  ostatních v zacházení se zbraní. Pamatuj, že účinná palba jest možná jen tehdy, znáš-li
dobře palebné úkoly, vzdálenosti cílů a výkonnost zbraně.

3. Kulomety udržuj v pořádku a čistotě a masku měj vždy připravenou.

4. Pamatuj, že jeden objekt chrání palbou druhý – dodržuj proto kázeň, abys nezpůsobil ztráty vlastním kamarádům a abys sousedy vždy chránil.

6. Pamatuj, že při palbě kulometů musíš ihned uvést v činnost ventilátor, aby plyny tvořící se při střelbě neohrozily osádku.

8. Udržuj v objektu čistotu – nezapomeň, že v něm musíš vydržet a že čistotou předejdeš nemocem.

9. Rozděl službu tak, aby každý z osádky měl v klidu možnost si odpočinout. Dobu odpočinku nechť věnuje spánku, aby nasbíral nové síly pro boj. Věnuj péči stravování osád-
ky a dbej, aby každý dostal teplou stravu popřípadě zařiď
ohřátí stravy prostředky, jež máš po ruce.
Nedovol, aby byla spotřebována záložní dávka, která je uložena v objektu jen pro dobu nouze.
Pamatuj, že můžeš zůstat v objektu uzavřen několik dnů bez možnosti zásobování.

10. Měj důvěru ve svůj objekt. Pamatuj, že ani dělostřelectvo mu neuškodí. Jestli jsi učinil všechny přípravy a zahájil včas palbu, zastavíš nepřítele a splníš svůj úkol!Objekt
nesmíš v žádném případě opustit nebo vydat nepříteli.
Pamatuj, že udržením objektu usnadníš ostatním kamarádům jejich úkol a že budeš jimi i v případě obklíčení nepřítelem osvobozen.

Mapa