7 – Stezka strážců hranice

Soustavu LO (lehkých opevnění) měla v případě mobilizace obsazovat vojska, která byla pro tento úkol speciálně vycvičena. Jednotky nesly název ZLO – pluky ZLO – zajištění lehkého opevnění.
Sledovaný region spadal do hraniční oblasti (HO)č. 32. Krycí název zněl „Miluláš“. HO č. 32 pokrývaly ZLO – pluky č. 153 mírovou posádkou v Domažlicích a č.154 posádkou v Plzni. Příslušníci těchto jednotek se rekrutovali z místních obyvatel, což mělo zvýšit bojovou morálku. Výběr zařadil pouze předem vytipované spolehlivé brance. Mobilizační plán počítal s bleskovým obsazením úseků LO ihned po vyhlášení ostrahy.

Pro obranu a ostrahu hranic vytvořilo MNOspeciálně určený typ jednotek. Staly se jimi Hraničářské prapory (HP). Hlavním úkolem HP se stala obrana hranic v polních opevněních a ve spolupráci s ZLO – pluky do příchodu jednotek z vnitrozemí. Za nimi měly nastupovat útvary „B“, tzv. manévrovací sled, jež dostaly rozkaz zasahovat na ohrožených úsecích dle potřeby a rozkazů generálního štábu armády.

V případě Klatovska to byla 2.pěší divize, Tato jednotka byla tvořena 35., 18. a 46. pěšíma 2. dělostřelecký plukem. Sídlem velitelství divize se stala Plzeň, v čele divize stál brigádní generál Václav Pozdíšek. Dle systematizace mělo stav pěší divize tvořit: zhruba 14.000 mužů, 36 lehkých děl ráže ráže 8–10 cm, 36 KPÚV (kanón proti útočné vozbě) (v září 1938 zdaleka nebyl tento tabulkový stav u většiny divizí splněn, jednotky měly nejvýše 18 KPÚV, některé žádné protitankové prostředky neměly.), 18 minometů ráže 8 cm, 300 lehkých a 54 těžkých kulometů.

Mapa