13 – Kvilda / Tobiášova huť

Tobiášova (také Tafelberská) huť byla postavena Tobiášem Rafaelem Adlerem na západním svahu Stolové hory (Tafelbergu) v nadmořské výšce 1100 m roku 1796 a 22. listopadu téhož roku posvěcena místním farářem. Vyrábělo se zde duté sklo, které se brousilo a malovalo a páteříky. Byl zde zaměstnán jeden brusič a dva malíři skla. Jedním z malířů byl Franz Opittz. Známé je i jméno skláře Johanna Rosenauera, který tu žil s manželkou a sedmi dětmi. Od roku 1796 zde byl sklářským mistrem Tobiášův synovec Antonín – odtud také pozdější pojmenování Antonia Hütte. Po smrti Tobiáše Adlera 26. srpna 1810 se Antonínovi již nepodařilo udržet sklárnu funkční. Přesný rok ukončení provozu neznáme, výroba postupně končí s ukončením nájemní smlouvy někdy před rokem 1816. Huť měla vliv i na budoucí charakter okolní krajiny – odlesněná půda se zemědělsky využívala a budovy, které dříve obývali skláři, nově osídlili zemědělci. Ještě v roce 1837 zde bylo celkem pět budov a místo bylo v katastru stále označováno jako Tobiashütte. K jejich zničení došlo až následkem požáru v roce 1890. Někdejší existenci huti dodnes připomíná místní pojmenování mýtiny, kde huť původně stála – Tobiáška.

Mapa