Kaple Fatima

S idylickou polohou na okraji lesa stojí v místní části Klingenbrunn Kaple Fatima.

Kaple byla postavena roku 1954 na počest Panny Marie, která se od května do října 1917 pravidelně vždy 13. dne v měsíci zjevovala v portugalské obci Fatima trojici chudých dětí pastevce.

Až do roku 1961 chodily v letních měsících vždy 13. dne tisíce poutníků velkým procesím se světly od farního kostela ke Kapli Fatima.

Od roku 1981 je tento „den Fatimy“ v Klingenbrunnu znovu připomínán konáním prostého procesí.


Mapa