Soutěska Steinklamm

Divoce romantickou soutěsku Steinklamm, která se nachází mezi obcemi Spiegelau a Grafenau, by měl každý milovník přírody jednou projít.

Hučící vody velké Ohe, kameny porostlé mechem sytě zelené barvy, vodou vymleté prohlubně a fascinující hluboká skalní roklina s jedinečnou flórou předvádějí návštěvníkům okouzlující přírodní divadlo.

Již roku 1868 zařadil geolog Carl Wilhelm von Gümbel soutěsku Steinklamm mezi „nejpozoruhodnější přírodní zvláštnosti“ Bavorského lesa. Působivá soutěska vděčí za svůj vznik výškovému rozdílu krajiny, který musí říční proud na malé vzdálenosti překonat. V roklině s hloubkou až 100 m ukazují nejrůznější formy eroze, jako jsou vyhlazené plochy, erozní rýhy a až 2 m hluboké, většinou sedimenty vyplněné prohlubně, jak velká je přetvářející síla vody, která na tomto místě dosáhla svého vrcholu na konci poslední doby ledové díky odtávajícím masám.

Návštěvníky provede divoce romantickou soutěskou úzká pěší stezka. Nejpůsobivější geologické útvary, zvláštní rostliny a opravdu svérázná krajina činí ze soutěsky jeden z nejzajímavějších výletních cílů.

Místo je přístupné pouze v létě. Z bezpečnostních důvodů není možné soutěsku navštívit s kočárky, vozíčky a koly.


Mapa