Muzeum selského nábytku

Milovníci kultury se mohou ponořit do zašlých časů také v Muzeu selského nábytku v lázeňském parku.

Ve dvou selských domech jsou shromážděny cenné příklady umění malby na selském nábytku z 18. a 19. století z oblasti Bavorského lesa.

V kůlně na vozy je vystaveno selské náčiní a nářadí, připomínající život a práci obyvatel Bavorského lesa.


Mapa