Radkov

Radkov leží na úpatí stejnojmenného vrchu severozápadně od Rejštejna. Dochovala se zde původní architektura šumavských chalup. Technickou zajímavostí je pec pro zpracování pryskyřic k výrobě kosmetických prostředků postavená na začátku
20. století.

Mapa