Prášilské jezero (1080 m n. m.)

Ledovcové jezero na severozápadním svahu hory Poledník. Rozloha jezera je 3,72 ha s maximální hloubkou 14,9 m. Od hladiny jezera se zvedá 150 m vysoká karová stěna. Voda z jezera se v minulosti využívala při plavení dříví.

Mapa