Kašperskohorská muzea

Muzeum Šumavy

Muzeum nabízí stálé expozice Život na staré Šumavě, Přírodovědeckou expozici a nově rozšířenou expozici Sklářství na Šumavě. Vystaveny zde jsou exponáty vztahující se k těžbě zlata a k životu obyvatel staré Šumavy. K nejcennějším exponátům patří soubor pozdně gotických plastik z přelomu 15. a 16. století a kolekce šumavského skla.

Významnou akcí pro muzeum Šumavy je vystavení části mincovního pokladu, který se našel při rekonstrukci náměstí v Kašperských Horách v r. 2009. Tento objev, který přestavuje druhý největší mincovní nález v západních Čechách od roku 1771, si díky tomu může prohlédnout každý návštěvník.

Více informací na tel.: +420 376 582 226 (pokladna muzea)

Muzeum motocyklů

Muzeum historických motocyklů v Kašperských Horách vzniklo v roce 1990 a postupně k němu přibyly dvě pobočky v Železné Rudě a Bečově nad Teplou. Jedná se o největší expozici historických motocyklů v České republice. Na své si přijde opravdu každý, i naprostý laik, který bude bezesporu okouzlen nejdelším vyráběným motocyklem na světě (Čechie pro 3 osoby).

Více informací na tel.: +420 606 737 041

Muzeum české hračky

Součástí muzea historických motocyklů je i obsáhlá sbírka českých hraček, kterou zřídili sourozenci Radek Brand a Miroslava Bálková. Specializují se na výrobu lidových hraček s motivy českých krojů. V rodině se také po generace věnují sběratelství a právě díky tomu jsou tu k vidění unikáty, které prosluly v regionech českého lidového hračkářství.

Více informací na tel.: +420 731 510 734


Mapa