Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Hřbitovní kostel z první poloviny 14. století je jedinečně zachovalou středověkou památkou. Vedle kostela se nachází kaple zasvěcená ochranitelce rodiny a horníků – svaté Anně. Obě stavby najdete uprostřed starého hřbitova u Kašperských Hor, jenž je zdoben převážně litinovými kříži z přelomu 19. a 20. století.

Vydáte-li se z kašperskohorského náměstí na západ, dojdete kolem barokní sýpky po 25-30 minutách chůze (cca 1,5 km) k architektonické perle jihozápadních Čech. Již cestou však budete moci obdivovat krásné pohledy na hrad Kašperk, rozhlednu Sedlo či do údolí Opoleneckého potoka. Vaším cílem je trojlodní basilika vystavená před rokem 1330 a drobná kaple s vnitřní výzdobou z 18. století. Ti, kteří se nechtějí vydat ke kostelu pěšky, mohou přijet osobním automobilem.

Před hřbitovním areálem na vás bude v pravidelných časech čekat průvodce, jenž vás za menší finanční obnos během 30 – 40 minut provede interiérem kostela svatého Mikuláše, kaplí svaté Anny a upozorní vás na nejzajímavější náhrobky tamějšího hřbitova. V kostele zhlédnete soubor gotických nástěnných maleb, dozvíte se, jakou zálibu měl purkmistr Kašperských Hor Viktor Antonín Groff, odhalíte tajemství středověkých náhrobků i opevnění věže a budete si moci na vlastní uši vyzkoušet jednu z nejlepších akustických prostor v České republice.

Kaple svaté Anny uchvátí návštěvníky jak iluzivní malbou z roku 1756 od Josefa Hagera, tak i barokním oltářem, který ukrýval sošku svaté Anny Samotřetí a dřevěný očistec. Na hřbitově jsou pochováni nejen Češi, ale i Němci, kteří tvořili do konce II. světové války dějiny tohoto kraje, neboť v Kašperských Horách se v předválečné době hlásilo 90% obyvatelstva k německé národnosti. Hlavně jim patří originální kříže či překrásné náhrobní desky, objevíte i tu nejstarší?

Více informací o pořádaných prohlídkách naleznete na www.kasphory.cz nebo na e-mailu informace@kasphory.cz.

Mapa