Památník „Společná cesta“

V prostoru hřbitova z kostela Panny Marie Bolestné byl v roce 2009 vystaven památník „Společná cesta“ ve spolupráci se sdružením rodáků Künische Gemeinde Hammern. Památník symbolizuje historii a tradici místní krajiny Královského hvozdu, jež byly utvářeny generacemi obyvatel společnou prací po staletí v proměnách života ve spojení s lidskými osudy těch, kteří zde žili a žijí.

Kamenná část ztvárněná sochařem Jakubem Vainarem z Plně symbolizuje „genia loci – ducha místa“ Královského hvozdu. Skleněná plastika navržená a zpracovaná Richardem Weinfurtnerem, sklářem z Arnbrucku, vyjadřuje „Slunce spravedlnosti“, které září na společné cestě životem pro náš čas.

Mapa