Poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel

Poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel bylo vybudováno obcí Hamry ve spolupráci se sdružením rodáků německé národnosti Künische Gemeinde Hammern (Královská obec Hamerská) a bavorskou obcí Lam v roce 2007. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG III.A. V rámci projektu byla odstraněna suť na původních základech kaple zbourané v roce 1958, kde bylo odhaleno zachovalé obvodové zdivo do výšky cca 2 m, část kamenné podlahy, dále se našly žulové zárubně vchodových dveří, drobné kovové předměty a kamenná deska s vypouklým znakem erbu Krakovských z Kolovrat s letopočtem 1731. Byl zde vztyčen dřevěný šest metrů vysoký kříž a informační tabule.

Pár fotografií a vzpomínek zůstalo z kaple v Zadních Hamrech opodál původní silnice do Železné Rudy uprostřed skupinky domů – Křížkov (Kreutzwinkel). Tato mešní kaple byla založena a vystavěna v letech 1730–1731 svobodníkem Janem Tornerem jako prostá nevelká stavba bez vnějších ozdob v půdoryse založeném do kříže. Střed kaple tvořil čtverec s kosými rohy, k západní straně přiléhala předsíň s kruchtou. Nad vchodem byla kamenná deska se znakem a letopočtem 1731, která byla nalezena při odstraňování sutě a uložena na místě hlavního oltáře kaple. Tato deska je tesaný žulový kvádr o rozměrech 100 x 60 x 15 cm s vypouklým znakem – jednoduchou variantou erbu Krakovských z Kolovrat, svobodných pánů z Újezda. Umístěním desky byla vyjádřena úcta vrchnosti.

Uvnitř kaple byly tři rokokové oltáře s bohatě řezanými akantovými rozvilinami. Nad šindelovou střechou byla cibulová vížka. Na oltáři byl stříbrný pacifikál s autentizovaným ostatkem svatého Kříže (odtud také název osady odvozený od patrocinia zasvěcení kaple), který darovala roku 1736 Kateřina Knittlová. Z poutního místa je malebný výhled do hamerského údolí.

Mapa