Vodní nádrž Nýrsko

V roce 1965–1969 byla na dolním toku řeky Úhlavy postavena sypaná přehradní hráz, která má plochu 148 ha a stálý objem milion krychlových metrů vody.

Kamenná hráz je vysoká 36 metrů, délka v koruně 337 m.

Slouží jako zásobárna pitné vody a pohyb v jejím okolí je proto omezen.

Bohužel pod její hladinou se ocitla i část obce.

Mapa