Prostor bývalého kostela sv. Martina v Novém Světě

Kostel sv. Martina stál v nynější osadě Nový Svět, nyní obce Borová Lada, na návrší nad hřbitovem. Po bezmála 150 letech od jeho postavení byl v roce 1976 zbořen a i s přilehlým hřbitovem srovnán se zemí.

V roce 2008 se obec postarala o pietní úpravu někdejšího hřbitova a na letošní rok je naplánována pietní úprava prostoru kostela.

Na místě zbořeného kostela byly odhaleny a zpevněny jeho původní základy. V místě kde stál hlavní oltář, byl vztyčen kamenný oblouk s vestavěnou skleněnou plastikou sv. Martina od Vladěny Tesařové z Dobré Vody u Hartmanic.

Mapa