Hřbitov v Novém Světě

V roce 1976 byl v Novém Světě / Neugebäu na základě úředního rozhodnutí zbořen tamní kostel sv. Martina a přilehlý hřbitov byl srovnán se zemí. Hřbitovní kříže a náhrobní kameny byl vyhrnuty mimo plochu hřbitova. V roce 2008 dochází z iniciativy obce Borová Lada a rodáků bývalé obce a farnosti Nový Svět / Neugebäu k pietní úpravě zničeného hřbitova.

Hřbitovní kříže a náhrobní kameny, které byly nalezeny pod hřbitovem, byly očištěny a znovu postaveny na hřbitově. Silně poškozené náhrobní kameny a jejich zbytky jsou umístěny na upraveném místě pod bývalou márnicí. Stávající dřevěný kříž byl nahrazen novým křížem s obnovenými nápisy. Hřbitovem vede pískový chodník, který jej spojuje s památníkem padlých z I. světové války. Památník byl očištěn, písmena se jmény padlých byla vyzlacena a byla opravena základová deska. Dřívější provizorní oplocení hřbitova bylo vyměněno za nové.

Při vchodu do hřbitova byl zřízen nový památník, který bude připomínat jména osad, jejichž obyvatelé jsou na hřbitově pohřbeni, existenci kostela a hřbitova, jejich zničení a současnou úpravu hřbitova.

Mapa