Tematická turistická cesta Historie osídlení

Tematická turistická cesta o historii osídlení pod titulem „Besiedlungsgeschichte" prochází jako okružní trasa celou obcí St. Oswald-Riedlhütte.

Na několika místech je možnost si cestu zkrátit. Trasa vede po zpevněných turistických cestách a přes vlhké louky podél potoka. Proto doporučujeme pevné turistické boty. V obci Riedlhütte se dozvíte mnohé o historii sklářství, geologii a někdejším rýžování zlata v údolí řeky Ohe.

V další části trasy jsou prezentovány informace o starých metodách lovu zvířat, jako byly například vlčí jámy a medvědí pasti. V obci St. Oswald se dozvíte zajímavosti z historie zdejšího kláštera a obchodní cesty Zlatá stezka. V obci Reichenberg dojdete až k vyhlídkovému bodu Bienstand a k bývalému loveckému domu rodu Wittelsbacherů.

Cesta vede také kolem místa nalezeného pokladu mincí i různých pozůstatků po hornické těžbě. Tento turistický okruh vám přiblíží zajímavou minulost našeho regionu i naší obce.


Mapa