Historické rýžoviště zlata

Po stopách starých rýžovníků zlata – tajemné pásy kopečků, nazývaných také „sejpy“, se nacházejí na exponovaných místech podél toku horské říčky Ohe, která jako žíla prochází zdejší krajinou a tvoří slať „Klosterfilz“.

Ta je spolu se slatí „Großer Filz“ jednou z největší bažinatých oblastí Evropy. Sejpy jsou svědky minulosti doslova bohaté na karáty, protože právě v těchto místech rýžovníci zlata v touze nalézt tolik žádaný ušlechtilý kov prosívali pomocí ručních pánví mnoho tun říčního písku.

Ještě dnes leckdo na rýžovišti zlata v Riedlhütte znovu propadne zlaté horečce. V letních měsících se konají pravidelné prohlídky rýžoviště, které bylo obnoveno podle historických dokladů. Návštěvníci si mohou vypůjčit rýžovací pánve, štěstí si však musí přinést s sebou.

Rekonstruované historické rýžoviště zlata je součástí 17 km dlouhé tematické turistické trasy na téma „Historie osídlení“, která zajímavým způsobem informuje v německém i českém jazyce o historii obce národního parku Sankt Oswald-Riedlhütte.


Mapa