Přírodní památka: Lípa u dvora Hatzinger Hof

Tato lípa patří díky odhadovanému stáří více než 600 let, výšce 25 m a obvodu kmene více než 6 m mezi nestarší a nejmohutnější stromy celého okresu.

Spolu s přiléhajícím selským dvorem Hatzinger Hof a stejně vzácnými jasany tvoří jedinečný historický soubor.

Památný strom, který byl již v letech 1965 až 1970 vzat pod ochranu, byl po rozsáhlé sanaci v roce 1972 znovu prohlášen za přírodní památku. Po sanačních pracích a demolici některých vedlejších zemědělských budov je teď možné tento prastarý strom znovu obdivovat jeho plné nádheře.


Mapa