Mercandinovy sady

Mercandinovy sady, dnes nazývané také Velký městský park, byly pojmenovány po klatovském krajském hejtmanovi Františku Hraběti z Mercandinu. Jedná se o nejstarší klatovský park o rozloze 114 999 m, který vznikl v letech 1841-1845 na místě tehdejšího pastviště. Park, který se dnes nachází mezi silnicemi vedoucími směrem na Strakonice a Železnou Rudu, byl vybudován v anglickém stylu v okolí starého rybníka, doplněn francouzskou zahradou a empírovou kolonádou. Nachází se zde vzácné dřeviny, např. liliovník tulipánokvětý, ginkgo biloba nebo jedlovec kanadský. Návštěvníci mohou obdivovat také zdejší sochy a fontány. Celým parkem protéká Drnový potok. Velký park je jedním z nejstarších městských parků v České republice a byl vyhlášen chráněným krajinným prvkem.


Mapa