Bílá věž

Netypicky, jakoby osamoceně, stojí poblíž chrámu jeho zvonice, zvaná Bílá věž, postavená roku 1581. Po požáru v roce 1758 byla zvýšena a upravena do současné podoby. Věž tehdy zároveň sloužila jako brána k městskému hřbitovu, který se až do 18. stol. nacházel kolem kostela. Obdivuhodný portál, umístěný na západní straně věže, byl až do počátku 20. stol. vchodem do vedlejšího arciděkanského kostela.


Mapa