Jezuitská kolej a seminář

Oficiálním datem příchodu jezuitů do Klatov je 11. březen 1636. Jezuité tak i v Klatovech začali budovat misie, poté rezidenci a posléze kolej, kostel a školy. Stalo se tak v jihozápadní části města, kde se nacházelo spáleniště asi 12 neobnovených domů po požáru v roce 1579. Na spáleništi pod Černou věží tak byla v letech 1675 – 1679 a 1689 -1717 postavena jezuitská kolej a seminář, kde členové řádu bydleli a měli výuku. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přeměněna na kasárna, seminář sloužil do roku 1818 jako škola, poté byl přebudován klatovskými měšťany na pivovar. Jezuitská kolej je dnes propojena s kostelem skleněnou lávkou, tzv. prampouchem, který navrhla známá architektka Eva Jiřičná.


Mapa