Klatovské katakomby

Katakomby pod jezuitským kostelem vznikly úpravou sklepních prostor původních měšťanských domů, které zde stávaly před vybudováním chrámu. Tyto krypty, sloužící do roku 1783 k pohřbívání členů řádu i jejich dobrodinců, byly vybaveny důmyslným systémem průduchů, který umožňoval přísun čerstvého vzduchu a zároveň mumifikoval těla zemřelých přirozenou cestou. Po odchodu jezuitů z Klatov nebyl ventilační systém udržován a vinou nevhodných stavebních zásahů ve 20. století došlo téměř k jeho zničení. V roce 2011 byl větrací systém obnoven v plném rozsahu a hrobku doplnila moderní expozice popisující dějiny a působení jezuitského řádu.

www.katakomby.cz


Mapa